Waar moet een kinderdagverblijf aan voldoen

Wanneer je kind naar een kinderdagverblijf gaat wil je er zeker van zijn dat hij of zij veilig en geborgen is. Het gaat niet alleen om praktische eisen van de veiligheid van het gebouw of de groepsruimtes, maar ook de veiligheid en kwaliteit. Wij geven jou een aantal tips waar een kinderdagverblijf aan moet voldoen.

 

Praktische en veiligheidseisen

Er zijn veel eisen waar een kinderdagverblijf aan moet voldoen zoals brandveilige meubels, vloeren en gordijnen, brandmeldinstallatie, geluidsisolatie, goede ventilatie, minimaal 2 toiletten, genoeg daglicht en meer. Veiligheid staat boven alles en de ruimtes waar de kinderen verblijven moeten afgestemd zijn op de leeftijd en grootte van de groep. Kinderopvang Amsterdam is hier een goed voorbeeld van.

De Rijksoverheid heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waar ieder kinderdagverblijf aan moet voldoen. Zo worden hygiënemaatregelen, gebruik van traphekjes en richtlijnen bij medische handelingen gewaarborgd. Ook wordt er geëist dat medewerkers in het bezit zijn van een Verklaring Omtrent Gedrag.

 

Kwaliteit en de wet IKK

Het voldoen aan alle veiligheidseisen is echter niet genoeg. De pedagogische medewerkers moeten allemaal gekwalificeerd zijn om de kinderen een veilig gevoel te geven en positief te stimuleren zodat de zorg niet in het geding komt. Bovendien moet een kinderopvang zich houden aan de wet IKK? Dit is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang ((IKK). Hierin zijn de verschillende eisen opgenomen waaraan iedere kinderopvangorganisatie zich aan moet houden. Deze wet is speciaal gericht op de kwalitatieve stimulering van de ontwikkeling van het kind Het werken met jonge kinderen en hun ontwikkeling vraagt veel expertise.

 

Ontwikkeling en vaste medewerkers

In een kinderdagverblijf moeten kinderen zich emotioneel veilig voelen wat betekent dat de medewerker hun ontwikkelingen volgt, stimuleert en wanneer het nodig is bijstuurt. De pedagogische medewerkers zijn er in getraind om een kind te stimuleren hun grenzen te verleggen en ze op een speelse manier uit te dagen om een stukje verder te gaan.

Daarnaast is het voor een kind belangrijk om iedere keer dezelfde gezichten te zien. Dit geeft ze een veilig gevoel en een stukje herkenning. Daardoor zal jouw kindje zich sneller op zijn of haar gemak voelen.

 

Wie controleert of er aan alle eisen wordt voldaan

De GGD controleert jaarlijks de kinderdagverblijven en kijkt of aan alle eisen wordt voldaan. Wanneer er niet aan de eisen wordt voldaan, kan de gemeente een boete of waarschuwing geven. Handig om te weten is dat je dit kunt nalezen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Share: